Browsing: sugar glider

Sóc Bán sóc bay Úc - Sugar Glider tại TP. HCM 2014
0

Bán sóc bay Úc – Sugar Glider tại TP. HCM 2014 –  Sóc bay Úc (tên tiếng anh là Sugar Glider) là một loại sóc có nguồn gốc từ nước Úc, những sinh vật nhỏ dễ thương biết bay có thể dễ dàng di chuyển từ cây này qua cây…