Bản quyền

Hiện nay, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một hành vi vi phạm pháp luật và hành vi đó không được chấp nhận trong xã hội. Chính vì thế, việc bảo vệ bản quyền để quyền và lợi ích của các tác giả được pháp luật bảo vệ đang trở thành một xu hướng mới trong thời đại ngày nay.

Thông tin về bản quyền

Trang web này là tài sản độc quyền của Soccanh.com. Tất cả những tài liệu sau đây, bao gồm tranh ảnh, hình minh họa, hình vẽ, logo, thương hiệu và những nội dung khác có liên quan đều là thuộc quyền sở hữu của Soccanh.com. Vì vậy, bạn có thể tham khảo, sao chép, chia sẽ một phần nội dung trang web, tuy nhiên bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc trong bài viết của bạn dưới dạng:

“Theo: Socccanh.com”

Quy định về bài viết

  • Mọi bài viết do Soccanh.com đăng, vui lòng ghi rõ nguồn (kèm link đến bài viết gốc).
  • Nếu bài viết nào Soccanh.com sưu tầm và ghi rõ nguồn tác giả, nếu bạn có tái đăng, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả để xin phép.

Mọi yêu cầu trên không quá khắt khe cũng không quá khó để thực hiện. Vậy mong quý đọc giả có ý thức và thực hiện đúng yêu cầu, vì một cộng đồng có ý thức bản quyền cao. Xin cảm ơn!